Adres

Adres

ul. Albatrosów 16C 30-617 Kraków
Godziny pracy biura

Godziny pracy biura

poniedziałek–piątek 8:00–16:00


Balkon-Tech Sp. z o.o.
ul. Albatrosów 16c, 30-716 Kraków
NIP: 6793100454
REGON: 123114664
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000931842
Kapitał zakładowy: 200.000 zł

BALKON-TECH

Innowacyjna metoda montażu balkonów dostawnych